theme
merajeshohada
emam zaman
rahbari

مختصری از زندگینامه شهید سید احمد موسوی

در تاریخ ۱۳۴۰/۱/۱۵ در روستای خواجه جمالـــی از توابع شهر آباده طشک در دامن خانواده ای با صفا و صمیمی و لبریز از عشق و محبت  غنچه ای جوانه زد که نام مبارکش را سید احمد نهادند . در ســــایه دست نوازشگر پدری سخت کوش و کشاورز و دامن پر مهر ومحبت مادری دلسوز و خداپرست مـراحل رشد و تکامل دوران کودکی را سپری کرد . شهید موسوی در همان کودکی دارای قلبی پاک و لبریز از عشق به خدا بود. بعد از گذشت شش سال از بهار عمرش وارد دنیای علم و دانش شد و پا به دبستان گذاشت تحصیلات ابتدایـی را در دبستان وقار روستای خواجه جمالــی پشت سر گذاشت بعد از این مرحله بــه واسطه کمبود امکانات و مشکلات فراوان از ادامه تحصیل بازماند و به کار کشاورزی روی آورد تا اینکه موج روح افزای انقلاب اسلامــی جای جای کشور ما را گرفت و شعله های جوش و خروش و عصیان علیه رژیم ستم شاهی در سرتاسر کـشور زبانه کشید. پــس از پیروزی انقلاب بــه خـدمت مــقدس سربازی اعزام و راهــی جبهه گـردید و در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۲۴ در همان روزهای اول جنگ در منطقه عملیاتی خوزستان هدف تیر دشمنان زبون قرار گـرفت و شربت گوارای شهادت را نوشید و به آرزوی دیرینه خویش رسید و به لقای پروردگار خود شتافت و پیکر پـاکش را به عنوان اولین شهید روستای خواجه جمالی در زادگاهش به خاک سپردند.                                                           

 راه خونین او پر رهرو باد

منبع: کتاب مهین مهرورزان

مهر ۲۳, ۱۳۹۷

زندگینامه شهید سید احمد موسوی

مختصری از زندگینامه شهید سید احمد موسوی در تاریخ ۱۳۴۰/۱/۱۵ در روستای خواجه جمالـــی از توابع شهر آباده طشک در دامن خانواده ای با صفا و […]