theme
rahbar
emammahdy
merajeshohada

مختصری از زندگینامه شهید سید احمد موسوی

در تاریخ ۱۳۴۰/۱/۱۵ در روستای خواجه جمالـــی از توابع شهر آباده طشک در دامن خانواده ای با صفا و صمیمی و لبریز از عشق و محبت  غنچه ای جوانه زد که نام مبارکش را سید احمد نهادند . در ســــایه دست نوازشگر پدری سخت کوش و کشاورز و دامن پر مهر ومحبت مادری دلسوز و خداپرست مـراحل رشد و تکامل دوران کودکی را سپری کرد . شهید موسوی در همان کودکی دارای قلبی پاک و لبریز از عشق به خدا بود. بعد از گذشت شش سال از بهار عمرش وارد دنیای علم و دانش شد و پا به دبستان گذاشت تحصیلات ابتدایـی را در دبستان وقار روستای خواجه جمالــی پشت سر گذاشت بعد از این مرحله بــه واسطه کمبود امکانات و مشکلات فراوان از ادامه تحصیل بازماند و به کار کشاورزی روی آورد تا اینکه موج روح افزای انقلاب اسلامــی جای جای کشور ما را گرفت و شعله های جوش و خروش و عصیان علیه رژیم ستم شاهی در سرتاسر کـشور زبانه کشید. پــس از پیروزی انقلاب بــه خـدمت مــقدس سربازی اعزام و راهــی جبهه گـردید و در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۲۴ در همان روزهای اول جنگ در منطقه عملیاتی خوزستان هدف تیر دشمنان زبون قرار گـرفت و شربت گوارای شهادت را نوشید و به آرزوی دیرینه خویش رسید و به لقای پروردگار خود شتافت و پیکر پـاکش را به عنوان اولین شهید روستای خواجه جمالی در زادگاهش به خاک سپردند.                                                           

 راه خونین او پر رهرو باد

مهر ۲۳, ۱۳۹۶

زندگینامه شهید سید احمد موسوی

مختصری از زندگینامه شهید سید احمد موسوی در تاریخ ۱۳۴۰/۱/۱۵ در روستای خواجه جمالـــی از توابع شهر آباده طشک در دامن خانواده ای با صفا و […]