theme
emammahdy
rahbar
merajeshohada
header

مختصری از زندگینامه شهید سید احمد موسوی

در تاریخ ۱۳۴۰/۱/۱۵ در روستای خواجه جمالـــی از توابع شهر آباده طشک در دامن خانواده ای با صفا و صمیمی و لبریز از عشق و محبت  غنچه ای جوانه زد که نام مبارکش را سید احمد نهادند . در ســــایه دست نوازشگر پدری سخت کوش و کشاورز و دامن پر مهر ومحبت مادری دلسوز و خداپرست مـراحل رشد و تکامل دوران کودکی را سپری کرد . شهید موسوی در همان کودکی دارای قلبی پاک و لبریز از عشق به خدا بود. بعد از گذشت شش سال از بهار عمرش وارد دنیای علم و دانش شد و پا به دبستان گذاشت تحصیلات ابتدایـی را در دبستان وقار روستای خواجه جمالــی پشت سر گذاشت بعد از این مرحله بــه واسطه کمبود امکانات و مشکلات فراوان از ادامه تحصیل بازماند و به کار کشاورزی روی آورد تا اینکه موج روح افزای انقلاب اسلامــی جای جای کشور ما را گرفت و شعله های جوش و خروش و عصیان علیه رژیم ستم شاهی در سرتاسر کـشور زبانه کشید. پــس از پیروزی انقلاب بــه خـدمت مــقدس سربازی اعزام و راهــی جبهه گـردید و در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۲۴ در همان روزهای اول جنگ در منطقه عملیاتی خوزستان هدف تیر دشمنان زبون قرار گـرفت و شربت گوارای شهادت را نوشید و به آرزوی دیرینه خویش رسید و به لقای پروردگار خود شتافت و پیکر پـاکش را به عنوان اولین شهید روستای خواجه جمالی در زادگاهش به خاک سپردند.                                                           

 راه خونین او پر رهرو باد

منبع: کتاب مهین مهرورزان

مهر ۲۳, ۱۳۹۷

زندگینامه شهید سید احمد موسوی

مختصری از زندگینامه شهید سید احمد موسوی در تاریخ ۱۳۴۰/۱/۱۵ در روستای خواجه جمالـــی از توابع شهر آباده طشک در دامن خانواده ای با صفا و […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۷

زندگینامۀ شهید حسن ستاره

شهید حسن ستاره فرزند جمعه در تاریخ ۱۳۴۴/۱/۲ در خانواده ایی مذهبی در روستای خواجه جمالـی از توابع شهر آباده پا به عرصه وجود نهاد. تعلیم […]
دی ۲۸, ۱۳۹۶

زندگینامه ی شهید ابوالقاسم دیده دار

شهید ابوالقاسم دیده دار فرزند چراغعلی در تاریخ ۱۳۴۷/۱۲/۲۰ در یک خانواده مذهبی و کشاورز در روستای خواجه جمالی از توابع شهر آباده طشک دیده به […]
فروردین ۱۴, ۱۳۹۶

زندگینامه شهید حسن رسایی

مختصری از زندگینامه شهید حسن رهایی حسن رسایی فرزند قربان در تاریخ ۱۳۴۰/۰۳/۱۷ در یک خانواده مذهبی در روستای خواجه جمالی شــهر آباده طشک دیده به […]
آبان ۸, ۱۳۹۳

زندگینامه ی شهید شاه میرزا چوپانی

مختصری از زندگینامه شهید شاه میرزا چوپانی از شهیدی سخن می گوئیم که یاد بودی از خود به یادگار دارد تـــا بتواند در نبود پدر جای […]